Życzenia Świąteczne A.D. 2017

ŻYCZENIA A.D. 2017

"Witaj, Jezus, Boże Dziecię, zniżasz się do swych sług;
Chcesz przebywać na tym świecie,
Pośród grzesznych święty Bóg.
Spełniasz wieczne Ojca plany,
Dla zbawienia nam zesłany,
Wyzwól nas od wszelkich trwóg.
ŚK 61, 3

Biel wigilijnego stołu jednoczy serca, dusze i ludzkie myśli. Tajemnicza cisza betlejemskiej nocy wypełnia wszystkich pragnieniami bliskości.

Życzymy z serca:
Bliskości drugiego człowieka.
Bliskości nieba, światła, które jest dobre i szczere.
Bliskości piękna i oczywiście bliskości Najistotniejszego przychodzącego w Betlejem.
Bliskości Boga, Jezusa Chrystusa na wszystkich drogach i ścieżkach 2018 Roku.

życzy: ks. Adam Glajcar z rodziną

O nas w skrócie

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można streścić w czterech hasłach i zasadach. Ich autorem jest "ojciec reformacji" ks. dr Marcin Luter, który na ich podstawie przeprowadził dzieło odnowy i reformy chrześcijańskiego Kościoła. Hasła te odnoszą się do czterech łacińskich zwrotów: sola scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; sola verbo - jedynie Słowo; sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara.

Nabożeństwa
Częstochowa 1030 co niedzielę
Lubliniec 815 2. i 4. niedziela mies.
Piasek 830 1. i 3. niedziela mies.